Foredrag


FOREDRAG
Jeg tilbyder tre forskellige foredrag:

Ekspertforedraget: Recovery-revolutionen
Psykiatrien har igennem de sidste få år gennemgået et stort paradigmeskift: fra at fokusere på at gøre folk raske, sigter man nu efter recovery. Således er den grundlæggende forskel ikke længere syg eller rask, men i hvor grad, man kan hjælpe mennesker, til at leve mere meningsfulde liv. Selvom skiftet i første omgang kun var en – meget sen – anerkendelse af, at rigtigt mange mennesker faktisk kommer sig, selv af svær psykisk sygdom, så har vendingen langt videre implikationer og er slet ikke ført til sin ende. Recovery er en katalysator, der har potentiale til at ændre hele psykiatrien fra øverst til nederst. Den grundlæggende opgave sundhedsvæsnet har, er nemlig nu en anden, hvilket igen betyder, at alle psykiatriske forløb grundlæggende skal tænkes om. I stedet for blot at fjerne symptomer, skal man nu undersøge hvilken form for støtte, den enkelte har brug for, for at kunne leve et rigt og meningsfuldt liv. Foredraget forsøger altså at vise, at recovery ikke bare er en nytænkning indenfor psykiatrien, men en nytænkning af psykiatrien.
Foredraget vil inkludere eksempler fra mit mangeårige virke i Foreningen Outsideren, et magazin og aktivitetssted, der blandt andet i 2017 af Socialministeriet blev udmærket som et af de ti steder i landet, med mest lovende praksis ift at få socialt udsatte i gang igen.

Det målrettede og derfor helt uforudsigelige foredrag
Det mest almindelige er, at foredragsholderen ved noget særligt og så inviteres til at komme og fortælle om det. Man ved hvem og hvad man får. Her gør jeg det akkurat omvendt. I stedet for at tage udgangspunkt i hvad jeg selv beskæftiger mig med, undersøger jeg jer og skriver så et foredrag herudfra. Det kan være, at jeg interviewer nogen af jer, det kan være jeg læser op på det eller opsøger andre i samme branche. Jeg vil bruge den tid det tager, at leve mig ind i jeres virkelighed og først herudfra indsætter jeg mine egne erfaringer, læsninger og ideer. Nogen gange er det man har mest brug for, det man mindst forventer. Det er paradoksalt, men sandt: hvis man skal have noget, der virkeligt passer til ens situation, så kan man ikke bestemme hvad det skal være på forhånd.

Stuebesøget
De bedste samtaler foregår i hjemmet, over et glas rødvin og i venners lag. Dét har jeg igennem de sidste år taget alvorligt og udviklet en ny form for fælles, filosofisk refleksion. Den startede med mine nærmeste, men cirklen er efterhånden blevet større. Ideen er simpel: Jeg kommer ud til dig og en mindre gruppe, som du har inviteret. Jeg sørger for, at vi får en samtalerig, filosofisk og personlig aften. De bedste tanker er nemlig dem, der på den ene side er tættest på ens eget liv og på den anden opløftet af store fortællinger og tanker. Stuebesøget gør begge dele.
Strukturen er sådan her: Vi mødes i din stue og du har inviteret et mindre antal venner, familie eller bekendte med – måske 4-7 mennesker. Jeg lægger ud med en introduktion til aftenen og et filosofisk oplæg. Herefter tager vi en runde, hvor alle med en historie fra deres eget liv siger, hvad de kan genkende og hvad de kan bruge til noget fra oplægget. Derefter reagerer vi nænsomt og eftertænksomt på hinandens fortællinger. Til slut taler vi om hvad vi vil tage med videre.
Det kræver ingen forudsætninger at være med, andet end villigheden til at reagere på mit oplæg, med en fortælling fra ens eget liv.
Vi aftaler temaet på forhånd, men tager udgangspunkt i nogen af de vigtige, eksistentielle temaer som død, angst, sårbarhed, skam, arbejde eller hverdagen – eller hvis der er noget andet, I er særligt interesserede i.
Hvad får man ud af det? For det første en vedkommende, men teoretisk informeret introduktion til et livscentralt tema. Dernæst muligheden for at forstå sig selv og sine nærmeste herudfra. Og sidst men vigtigst, en chance for som gruppe at reflektere sammen og lære hinanden bedre at kende.

Hele seancen forventes at tage to til tre timer.

PRISEROm alle tre foredragstyper gælder: kontakt mig, så kan vi tale om, hvad I har brug for. Da der er mange variable, der kan skubbe dem op og ned, er de kun vejledende.

Ekspertforedraget: 5000 -10.000
Det målrettede foredrag: 8000 -12.000
Stuebesøget: 7000 -10.000