Symposier


Symposier
Man kan med stor fordel være mere end to i en samtale. Få et filosofisk husbesøg, med oplæg til dig og dine venner eller kom og vær med i samtalegruppe

Stuebesøget
De bedste samtaler foregår i hjemmet, over et glas rødvin og i venners lag. Dét har jeg igennem de sidste år taget alvorligt og udviklet en ny form for fælles, filosofisk refleksion. Den startede med mine nærmeste, men cirklen er efterhånden blevet større. Ideen er simpel: Jeg kommer ud til dig og en mindre gruppe, som du har inviteret. Jeg sørger for, at vi får en samtalerig, filosofisk og personlig aften. De bedste tanker er nemlig dem, der på den ene side er tættest på ens eget liv og på den anden opløftet af store fortællinger og tanker. Stuebesøget gør begge dele.
Strukturen er sådan her: Vi mødes i din stue og du har inviteret et mindre antal venner, familie eller bekendte med – måske 4-7 mennesker. Jeg lægger ud med en levende introduktion til et tema, som vi har aftalt på forhånd; død, kærlighed, lidelse, utilstrækkelighed… Herefter tager vi en runde, hvor alle med en historie fra deres eget liv siger, hvad de kan genkende, hvad de kan bruge til noget og hvor det, efter deres erfaring, går skævt. Derefter reagerer vi nænsomt og eftertænksomt på hinandens fortællinger. Til slut taler vi om, hvad vi vil tage med videre.

Det kræver ingen forudsætninger at være med, andet end villigheden til at give og lytte til fortællinger.
Vi aftaler temaet på forhånd, men tager udgangspunkt i nogen af de vigtige, eksistentielle temaer som død, angst, kærlighed, sårbarhed, skam, arbejde eller hverdagen – eller hvis der er noget andet, I er særligt interesserede i.
Hvad får man ud af det? For det første en vedkommende, men teoretisk informeret introduktion til et livscentralt tema. Dernæst muligheden for at forstå sig selv og sine nærmeste herudfra. Og sidst men vigtigst, en chance for som gruppe at reflektere sammen og lære hinanden bedre at kende.

Hele seancen forventes at tage to til tre timer.

Foredrag
Hvis du er interesseret i et fagligt oplæg eller et foredrag, er du velkommen til at kontakte mig. De temaer, jeg lige nu beskæftiger mig mest med er: Recovery-revolutionen inden for psykiatrien, litteraturens betydning i den terapeutiske samtale og dødsbevisthedens betydning for livsførslen. Du er velkommen til at skrive til mig om andre emner. Jeg skriver altid mine foredrag til den enkelte situation

PRISEROm både symposier og foredrag gælder: kontakt mig, så kan vi tale om, hvad I har brug for. Da der er mange variable, der kan skubbe prisen op og ned, er den kun vejledende.

Stuebesøg: 5000 -7.000
Foredrag: 8000 -12.000