FILOSOFISK PRAKSIS


HVAD ER FILOSOFISK PRAKSIS?
Filosofisk praksis er en samtale mellem en filosofisk praktiker og en gæst om det, der fængsler gæsten. Fængsler, både i betydningen af det, som holder en forfærdeligt fanget, men også som det, man finder mest spændende og vigtigt. I den filosofiske praksis handler det altså ikke i første omgang, om de ’store filosofiske spørgsmål’, om hvad døden, livet, universet og det moralske er. Det handler om det nære, om alt det man som almindeligt tænkende og handlende menneske hverken kan løse eller komme løs af.

Selvom man starter i det nære og ofte svære, så er retningen ud og op ad. Filosofien har altid beskæftiget sig med de øverste principper for og forståelser af det gode liv. Ved at begribe det væsentlige, lærer man at få mere sammenhæng imellem ens fortid og fremtid, mellem hvem man er og hvor man vil hen. Kun herfra kan man lære at se på ens liv på en ny måde.

Udgangspunktet kan være smertefulde spørgsmål som:  mit liv er godt, men alligevel utilfredsstillende, jeg er trist hele tiden uden at vide hvorfor, jeg lever, men jeg føler mig død, jeg vil gerne være i fællesskab, men kan ikke passe ind, jeg er for tyk, men det burde slet ikke være noget jeg går op i, jeg kan ikke finde ud af at være far, giver mit liv, eller rettere sagt mit arbejde, overhovedet mening..… og meget andet.

 

Filosofi

Filosofi handler om at tænke sammenhængende. Alle har allerede gjort sig tanker om, hvordan de skal leve, hvad der kunne være bedre, og hvad der er gået galt. Men sådanne tanker kan let gå i hårdknude: de kan blive til en kedelig rutine, de kan blive destruktive og miste enhver horisont, de kan blive insensitive og uinspirerede og de kan ende med kigge ud på et liv, som de ikke kan genkende, ja, som de slet ikke vil genkende sig i. I den filosofiske praksis handler det om at tænke bedre, forstå mere og i den samtale, at lade sig inspirere og støtte.

Den filosofiske praksis har nemlig en mægtig medhjælper: den filosofiske tradition. Her finder man ikke blot tanker, men lidenskabelige individers forsøg på, med tankens hjælp, at bemestre alt fra arbejdets nødvendighed til forpligtelserne i familien, fra kedsomhedens altopslugende nivellering til nutidens mangel på politisk engagement, fra tungsind til ulideligt letsind. Og alt dette er blevet gennemtænkt, ikke fordi det bare er interessant, men fordi det er centralt for netop det gode liv – for at leve bedre. Derfor handler en filosofisk samtale ikke bare om ’at finde ind til værdierne’, men også om at udtale de rigtige værdier, dem man virkeligt kan stå inde for og som allerede har udtalt sig i ens liv.

 

Hvis man har en psykiatrisk diagnose?

Jeg har igennem mange år arbejdet med mennesker med diagnoser. En diagnosticeret lidelse, hvad enten det er skizofreni, depression eller noget helt tredje, er ingen som helst hindring for at kunne føre en god og givende filosofisk samtale. Faktisk er man tit blevet udfordret grundlæggende og på netop de temaer, som filosofien altid har behandlet. Således er også mennesker med de tungeste diagnoser mere end velkomne hos mig, hvilket selvfølgeligt ikke betyder, at filosofiske samtaler er hele løsningen. De kan sagtens fungere sideløbende med en psykiatrisk behandling.

Hvis du vil bestille en tid eller høre nærmere, ring til mig på 40370234 eller skriv til Nis@filosofiskpraksiskbh.dk

PRIS?

750 kr for en fuld time.

 

Hvis du befinder dig i en svær økonomisk situation – fx kontanthjælp – og gerne vil besøge en filosofisk praktiker, så skriv til mig alligevel. Gennem mit arbejdsliv har jeg ofte set, at det er dem med størst behov for samtaler, der har mindst råd til at få dem. Det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved.

Mail: nis@filosofiskpraksiskbh.dk
Telefon: 40370234