Home

I den filosofiske praksis søger man med redelighed og fornemmelse for alle tilværelsens modsigelser at finde de bedste og mest samlende mål for livet. Her forstås fortiden på ny, fremtiden åbnes op og hverdagen gøres interessant. Den er et hjem for alle tilværelsens glæder og lidelser.

Filosofisk samtale

Få en filosofisk samtale. Den kan både gøre dine vigtigste værdier tydelige, afklare dine prioriteter og give dig en vej gennem dine problemer.

Læs mere